CONTINUT SI FAZE DE PROIECTARE

Proiectare, consultanta, urmarire de santier, management executie (pentru a derula textul, folositi bara verticala de culoare alba, din dreapta )


PROIECTARE
Faze:  PAC, PT, DDE, AMENAJARE INTERIOARA, AMENAJARE EXTERIOARA

 

 P. A. C.  -  Proiect Autorizare Constructie

Intocmit conform prevederilor legii 453/2001. Se preda in doua exemplare stampilate si semnate. Schite concept sc. 1:50 si cote generale. Cuprinde urmatoarele:

 

A.     PIESE SCRISE lista proiectantilor
borderou
memoriu
Dupa caz piesele scrise se completeaza cu documente intocmite de alti specialisti.
 
B.     PIESE DESENATE arhitectura
plan de situatie
planurile tuturor nivelurilor subterane si supraterane
plan invelitoare
sectiune caracteristica
toate fatadele
 
s t r u c t u r a
 
plan fundatii
detalii fundatii
 
i n s t a l a t i i scheme functionale
memorii de specialitate

 

 P. T.  -  Proiect Tehnic

Se preda in doua exemplare stampilate si semnate. Planse detaliate sc. 1:50, cu precizarea in detaliu a cotelor interioare si exterioare, a golurilor, a spatiilor interioare precum si simbolurile pentru tamplarie. Cuprinde urmatoarele:

 

A.     PIESE SCRISE arhitectura memoriu tehnic
antemasuratoare
 
s t r u c t u r a
 
memoriu tehnic
program faze determinante
cantitati materiale
extrase materiale
 
i n s t a l a t i i memorii tehnice
breviare de calcul
antemasuratori
liste de utilaje si obiecte
 
B.     PIESE DESENATE arhitectura plan de situatie
planurile tuturor nivelurilor subterane si supraterane
plan invelitoare
sectiune caracteristica
toate fatadele
tabele tamplarie exterioara

 
s t r u c t u r a
 
plan fundatii
detalii fundatii
plan cofraje si armare
stalpi, centuri, granzi, frontoane
plan sarpanta
detalii, sectiuni caracteristice
 
i n s t a l a t i i planuri cu trasee
 

D. D. E.  -  Detalii De Executie Finisaje Exterioare

  a r h i t e c t u r a detalii streasina
detalii balustrade
detalii pergole
detalii terase
stereotomii exterior
gard, porti, etc.
 

orice alte detalii necesare pentru realizarea finisajelor exterioare.

 

AMENAJARE INTERIOARA

  a r h i t e c t u r a detalii interioare
cantitati materiale
stereotomii
tabele tamplarii interioare
mobilier 

orice alte detalii necesare pentru realizarea amenajarii interioare.

 

AMENAJARE EXTERIOARA

  a r h i t e c t u r a plan amenajare peisagera curte
foisor, pergole
loc de joaca, etc.
 

CONSULTANTA

Alegere materiale, vizite la furnizori, solutii  tehnologice, indrumare, etc. Se tarifeaza pe ora.

 

URMARIRE SANTIER

Urmarire faze determinate, solutii si tehnologii pe santier, explicatii proiect, management executie, etc. Se tarifeaza pe ora.

 

aa
bb
[Inapoi]